2016. február 29., hétfő

NAV állásfoglalás: bitcoin HYIP befektetések adózása cégként

Elég sokára, 5 hónap múlva, de megérkezett a NAV válasza, melyet a Nemzetgazdasági Minisztériummal is egyeztettek. Tényleg alaposan utánajártak a kérdésemnek, miszerint hogyan adózik egy bitcoinos befektetés, ha jogi személy végzi a befektetést, nem ráztak le valamilyen sablonnal.

Amennyiben jól értelmezem, akkor cégként befektetve a bitcoint annak a mérleg szerinti értéke után, egy évben egyszer kell adózni, szokásos jövedelemként. A könyvelőd jobban fogja érteni.

Mellékelem az egész levél szövegét mindenféle átalakítás vagy megcsonkítás nélkül. Az esetleges hibák, ha még maradtak benne, a papír alapú levél beszkenneléséből adódnak.

(A bitcoin magánszemélyként történő befektetése utáni adózásáról már korábban írtam, itt olvasható, a NAV-val egyeztettem azt is.)

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Igazgatóságunkhoz 2015. szeptember 8-án, e-mailben érkezett beadványában megfogalmazott azon kérdése tekintetében, hogy hogyan értékelendő adózási szempontból, ha a bitcoinba befektető személy a társasági adó alanya, a Nemzetgazdasági Minisztériummal történő egyeztetést követően az alábbi tájékoztatást adom.
 
A bitcoinnal, mint fizetésre használt virtuális eszközzel kapcsolatban jelenleg sem az Európai Unióban, sem Magyarországon nincs semmilyen releváns jogi szabályozás. Néhány ország helyi szabályokat ugyan megfogalmazott, azonban azok nem egységesek és inkább csak a bitcoin használatából fakadó kockázatok mérséklésére irányulnak.
 
A bitcoin egy olyan anonim fizetést biztosító virtuális eszköz, amelyet a hálózaton keresztül használnak fel fizetésre annak tulajdonosai. A bitcoin eszközöket maga a Bitcoin-hálózat (számítástechnikai támogatással működő fizetési rendszer) hozza létre egy véletlenszerű folyamattal úgy, hogy az új eszközöket elosztja azok között a számítógépek között, amelyek támogatják és üzemeltetik a hálózatot. Az ilyen módon létrehozható eszközök számát egy matematikai rendszer korlátozza. A bitcoin kezelését, árfolyamának alakulását tehát semmilyen központi szervezet nem irányítja és nem ellenőrzi, hanem az a kereslet-kínálat eredményeként alakul ki abban a rendszerben, amely a keletkezését is lehetővé teszi.
 
Bitcoinhoz jutni jelenleg a piacon az alábbi módokon lehet: a) pénzért vásárolható (napi ára, illetve árfolyama van), b) bármilyen termékért vagy szolgáltatásért cserébe elfogadható ellenértékként, de annak elfogadását nem jogszabályi előírások teszik kötelezővé, hanem a termék értékesítője, vagy a szolgáltatás nyújtója dönt annak elfogadásáról, c) ún. „bányászat" révén (a Bitcoin-hálózathoz kapcsolódó speciális számítógépek bonyolult matematikai számítási műveleteket végeznek és a rendszer mindig a számítást elsőként elvégző és publikáló tulajdonosának ítéli oda a virtuális fizetőeszközt, mintegy jutalomként). 

A bitcoin nem tekinthető hagyományos értelemben vett fizetőeszköznek, mert fedezetét nem egy nemesfém vagy egy kormány, hanem a piac és a hálózat biztosítja. A bitcoinnak attól van értéke, hogy a piaci szereplők közül egyesek elfogadják fizetőeszközként. A bitcoin a hatályos jogi szabályozás alapján nem tekinthető értékpapírnak sem, mivel a bitcoin nem rendelkezik azokkal a jogszabályban meghatározott kellékekkel, amelyek az értékpapír kötelező elemei.
 
Tekintettel arra, hogy a bitcoin nem tekinthető sem jogszabály által meghatározott fizetőeszköznek, sem értékpapírnak és birtokba vehető dolognak sem, mert csak virtuálisan létezik, jellegéből következően lénygében egy olyan fizetési ígéret, amely az éppen aktuális ára, árfolyama alapján pénzre váltható vagy azzal vásárolt termékért, szolgáltatásért — bizonyos szállítóknak — fizetni lehet. Ennek a fizetési ígéretnek nincs lejárata vagy futamideje, az bármikor pénzre váltható, ha egyébként van olyan személy vagy szervezet, aki/amely erre a cserére hajlandó. 

A bitcoin olyan fizetési ígéretet testesít meg, amelyet követelésként lehet csak kimutatni, nincs kamata, de amennyiben pénzre váltják (illetve felhasználják), akkor hozama lesz, ami lehet nyereség vagy veszteség.
 
Tulajdonságából és felhasználási céljából következően a bitcoint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 29. § (8) bekezdése alapján a forgóeszközökön belül, mint vásárolt követelést az egyéb követelések között indokolt kimutatni és ennek megfelelően értékelni. A számviteli kimutatás és értékelés szempontjából e követelést nem lehet devizában fennálló követelésnek tekintetni.
 
A bitcoinnak napi ára, illetve árfolyama van (sőt árfolyama még napközben is folyamatosan változik), amelyen az megvásárolható. Ezért a bitcoin ellenében fennálló követelést, mint fizetési ígéretet a mérlegfordulónapon értékelni szükséges. Az értékelés alapján indokolt esetben az Szt. 65. §-a szerint értékvesztést kell elszámolni, amennyiben az tartós és jelentős összegű.
 
Tekintettel arra, hogy a bitcoin egy fizetési ígéretet tartalmazó követelés, annak értékesítése során a vásárolt követelések elszámolási szabályait indokolt követni. Az Szt. 84. § (7) bekezdés n) pontja alapján a vásárolt követelés értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, míg a veszteségjellegű különbözetet az Szt. 85. § (3) bekezdés n) pontja alapján a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni.
 
Az ún. „bányászat" révén szerzett bitcoin térítés nélkül kapott eszköznek (követelésnek) tekintendő, amelynek a szerzés napján fennálló árfolyamon számított piaci értékét az Szt. 77. § (4) bekezdés c) pontja alapján egyéb bevételként kell elszámolni és az Szt. 45. § (5) bekezdése alapján halasztott bevételként kell elhatárolni. Az időbeli elhatárolást az Szt. 45. § (2) bekezdése alapján a bitcoin felhasználásakor kell megszüntetni.
 
A bitcoin egyenlegének, azaz a bitcoin miatt fennálló követelésnek a csökkenése során az alábbi okokból adódóan keletkezhet eredmény: szállítói kötelezettség kiegyenlítésekor, a bitcoin felhasználása során keletkező különbözetből; a bitcoin hivatalos pénzeszközre történő átváltásakor adódó különbözetből, amely különbözeteket az Szt. 84. § (7) bekezdés n) pontja és a 85. § (3) bekezdés n) pontja alapján pénzügyi műveletek eredményként indokolt elszámolni; a bitcoin miatt fennálló követelésre az Szt. 65. §-a alapján elszámolt értékvesztés miatt, amely tétel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 8. § (1) bekezdés gy) pontja alapján adózás előtti eredményt növelő tétel; a bitcoin miatt fennálló követelés behajthatatlan követelésként történő leírásakor, amelyet az Szt. 81. § (3) bekezdés c) pontja alapján egyéb ráfordításként kell elszámolni, az egyéb ráfordításként elszámolt tétel a Tao tv. alapján nem növeli az adózás előtti eredményt; a bitcoin miatt fennálló követelés elengedett követelésként történő elszámolásakor, amelyet egyéb ráfordításként kell elszámolni, az így elszámolt ráfordítás a Tao tv. 8. § (1) bekezdés h) pontja alapján növeli az adózás előtti eredményt, ha a követelés elengedése kapcsolt fél javára történik. 

Összegezve tehát a bitcoin nem mutatható ki befektetett eszközként, bitcoinra tekintettel kimutatott, a vásárolt követelés értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti különbözet pedig — a pénzügyi műveletek eredményeként — az adózás előtti eredmény részét képezi.
 
Tájékoztatom, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír. 

Budapest, 2016. február
 
Tisztelettel:
xxx főosztályvezető
 

2016. február 28., vasárnap

Compound.fund HYIP program magyar leírás

A Pokeram.com csődje után elsőnek egy olyan programról írok, amelyik biztosan nem csalás. Nem minden HYIP csalás ugyanis. :)

Ez az oldal 2015. november 13-án indult, és én amint tudomást szereztem róla, egyből csatlakoztam, mert megértettem, hogy ez egy valódi befektetés, így nem kell kivárni néhány hónapot, hogy bedől-e. 

A neve: Compound.fund.

A weboldal lényege, hogy a befektetésedet minden nap kriptovaluták (mint a bitcoin és az egyéb hasonló pénzek, az ún. altcoinok) kereskedésébe fordítják, majd a nyereséget jóváírják az egyenlegeden, de az esetleges veszteségekkel is csökkentik az egyenleged. Indulás óta a mai napig, azaz bő 3,5 hónap alatt közel 2,5-szörös tőkenövekedést értek el, ami havi átlagban több mint 40 százalékos kamatnak felel meg (kamatos kamat hatás nélkül számolva).

A Compound.fund weboldal árfolyamgörbéje indulástól 2016. február 26-ig
Természetesen, mivel a kereskedés valós, ezért a befektetések néha veszteségesek. Olyankor csökken a befektetésed értéke is. De az oldal gazdája azt ígéri, hogy hosszabb távon, 3-4 hónapos időtávban érdemes nézni a hozamokat és kétségkívül, abban eddig nagyon jól domborítottak. Persze egyáltalán nem biztos, hogy ez a szép eredmény folyamatosan tartható lesz.

A Compound.fund weboldal gazdája egy ismert szakember, Richard O'Neill, aki itt tekinthető meg a Facebookon: https://www.facebook.com/jo.cook.9678 . Igen, nagyon fiatal. :)

Mint a Facebook profilján is látható, hónapok óta egy Banana Fund nevű portált fejleszt, ami a Compound.Fund-nál jóval többet tud majd, sőt szerintem a Compound.fund bele is olvad majd a Banana Fund-ba.

A Compound.fund egy nyílt és egyszerű weboldal, így nincsenek bonyolult menük és nem kell belépni sem, hogy megnézd az egyenleged és a napi hozamot. Sőt, a rendszerben mindenki számlája nyíltan látható a személyes adatai nélkül, így azt is látod, hogy maga Richard O'Neill a messze legnagyobb befektető: http://compound.fund/profile/1.html . (Mivel a profilokon személyes adat nem szerepel, ezért egyedül a képe alapján tudom, hogy ő az.) De látod az összes többi profil képét, felhasználónevét és egyenlegét is egyből a címoldalon, és bármelyik profilba bele is tudsz lépni.

Miután beléptél, tipikus profilt látsz az alábbi képen, a Tiéd is így fog kinézni: 

A Compound.fund weboldal egyik profilja 2016. február 26-án
Mint látható, a képed alatt (ha töltesz fel magadról képet egyáltalán, hiszen ez nem kötelező), a felhasználóneved, az e-mail címed végződése szerinti országod zászlója, az egyenleged, a befizetés (ADD FUNDS), a pénzkikérés (CASHOUT) és a kép cseréje (CHANGE AVATAR) gomb látható, valamint a számlatörténeted. Minden más információ már magában a számlatörténetben látszik.

A számlatörténetben mindig kamatos kamattal számolnak, azaz a hozamokat naponta jóváírják és ezzel csökken vagy nő az egyenleged. A piros eredmények veszteséget, a zöldek nyereséget jelentenek, de az adott napra vonatkozó sorban láthatod a napi eredményt (százalékban) és az előző napi záróegyenleget is, amelyre ezt a hozamot vetítik, jobbra pedig az új egyenleged látszik. Az utolsó, Action oszlopban, ahol van a sorban Details link, ott arra kattintva láthatók az aznapi eredmények (a behívott oldalon alatta profilonként lebontva is), továbbá Richard személyes megjegyzése az adott naphoz, ahol szükségét látja.

Befizetés

Bár nem kell regisztrálni, de az elején meg kell adni egy becenevet és egy jelszót azért, hogy a befizetés és a pénzkikérés során egyértelmű legyen, hogy az adott művelet Tőled származik. Ezért a befektetést - ha még nincs profilod - itt kell kezdeni: http://www.compound.fund/invest.html . Itt válaszd ki azt a szolgáltatót, amelytől küldöd a pénzt (bitcoin esetén a BITCON gombot kell választani, de lehet egyből dollárban is befizetni pl. a Perfect Moneyról vagy a Payeer-ről).

A következő képernyőn először is láthatod, hogy 1 dollár a minimális befektetési összeg, a befizetés összegéből 1 százalékot levonnak, a készpénzfelvétel díja pedig 0,2 százalék. (Ne aggódj, az oldal 1-2 nap alatt megtermeli ezeket a költségeket, ráadásul itt nem kell naponta kivenni a pénzt, sőt a kamatos kamat hatás miatt az a jó, ha gyűlik! Mivel ez biztosan nem csalás, ezért itt kivételesen elegendő a hónapban egyszer kikérned a hozamot.) 

Alatta meg kell adnod az e-mail címed (jól gondold meg, mert utána nem cserélhető, de nyilvánosan nem lesz látható), választanod kell egy becenevet (nickname), és egy legalább 6 karakteres jelszót (password), alatta pedig (bitcoinos befizetés esetén) azt a bitcoin címet, amiről küldöd a pénzt. Ennek azonban tapasztalataim alapján nincs jelentősége. Az ADD PHOTO gombbal képet is adhatsz a profilodhoz legfeljebb 1 MB méretben. Alul, a SUBMIT gombbal hagyod jóvá a fentieket és ezzel létrejön a profilod is.

Befizetni ettől kezdve a profilodban, az ADD FUNDS gombbal tudsz.

A befizetések során dollárra konvertálják a beérkezett pénzt (ha az nem dollár eleve), így a befektetésed értéke a továbbiakban nem követi a bitcoin árfolyamát. Ha azonban ilyen jó hozam marad, úgy még akkor is többet hoz, ha közben a bitcoin erősödik, ha pedig a bitcoin gyengül, akkor pedig dollárban jobban őrződik a pénzed értéke.

Pénzkikérés

A pénzkikérés a profilodból a CASHOUT gombbal lehetséges, de ekkor már azt a jelszót kell megadnod, amivel elsőként regisztráltál, illetve a Bitcoin címedet, amire kéred a pénzt. A pénzkivétel költsége 0,2 százalék.

Menü

A jobb felső sarokban találsz egy menüt a legfontosabb funkciókhoz, mely a fenti képen a jobb felső sarokban látható három vízszintes vonal megnyomására jön elő, ahogy azt a mobiloknál már megszokhattuk. Az egyes menüpontok funkciói:

 • Home: a kezdőlapra visz
 • Invest: tulajdonképpeni regisztráció, első befektetés
 • Results: a naptárból kiválasztott nap eredményei láthatóak
 • Find My Profile: profilkereső, ld. lejjebb.
 • Cashout: ez tulajdonképpen csak egy súgó, hogy a pénzkikérés a profilodból lehetséges, és ha beütöd az e-mail címed, odavisz.
 • FAQ: gyakran ismételt kérdések
 • Contact Us: Richard e-mail címe kapcsolatfelvétel céljából (ha a kérdésedre nem találod a választ a FAQ-ban)..

Profilkereső

Ha nem találod a profilodat, a főoldalon a menüt megnyomva (bárhol) a Find My Profile gombbal tudod megkeresni. Itt az e-mail címed kell beírnod. 

A Compound.fund profilkeresője

Ha a böngésződ megjegyzi a címeket, akkor elég emlékezned a compound szóra vagy a profilod számára, azt beütve megtalálod a profilod közvetlen linkjét a böngésző által felajánlott linkek között.

Mikor veszítheted el a pénzed?

Ahogy a FAQ-ban olvasható, a dolog természetéből fakadóan lehetnek veszteséges napok, ami valamennyi pénzed elvesztését jelenti. De ne törődj a napi veszteségekkel, Richard azt kéri, 3-4 hónap távlatából vonj le következtetést és az most tényleg impozáns! :)

A Compound.fund 4 kockázatot említ a FAQ-ban: 1) ha rosszul kereskednek az oldal gazdái. Ez néha megesik, akkor kell csak pánikba esni, ha ez folyamatos és tartós. 2) ha tőlük is ellopják a pénzt, ami a kriptovalutáknál sajnos megeshet a hackertámadások következtében. Ennél sokkal nagyobb oldalakat is megtámadtak már. 3) kormányzati beavatkozás, vagy ha a BTC-E platform leáll. 4) a kriptovaluták teljes leértékelődése.

A lényeg, hogy (ahogy más HYIP programban is) nem látsz rá arra, hogy a pénzeddel hogyan bánnak, tehát nincs semmilyen ráhatásod, rálátásod erre, csupán egy nap egyszer szembesülsz ennek eredményével. Én azért döntöttem a Compound.fund mellett, mert bizonyítottan szakember kezeli az alapot, amelyben döntően a tulajdonos saját pénze van benne, így rá bízom magam. Én amúgy sem követem az altcoin piacot és úgysem tudnék napi 5-10 százalék profitot elérni, tehát semmit nem érnék azzal, ha magam kezelhetném a befektetéseimet.

Az én eredményem

Többször fizettem be, így nem tudok pontos arányokat mondani, de ha csak az egyes napok százalékait nézem, akkor nekem a bő három hónap alatt 28,5 százalékos havi hozamom volt a Compound.fund weboldalon, vagyis a napi átlag 0,95 százalékra jön ki (kamatos kamat nélkül számítva).

Jelen cikk nem tanácsadás és nem ajánl Neked semmilyen befektetést! A HYIP programokba történő bármilyen befektetés kizárólag a Te saját szabad döntésed alapján és a saját felelősségedre történhet!
FIGYELEM! Ha úgy döntesz, hogy befektetsz, akkor CSAK ANNYI PÉNZT TEGYÉL A HYIP PROGRAMOKBA, FŐLEG HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL, AMENNYIT VÉSZ ESETÉN VISSZA IS TUDSZ FIZETNI A SAJÁT PÉNZEDBŐL, VAGY LEGALÁBBIS NEM FOG HIÁNYOZNI NEKED ABBAN A SZÉLSŐSÉGES ESETBEN SEM, HA NETÁN MINDEN, HYIP-BA FEKTETETT PÉNZED ELVESZÍTED!  ERRE MINDEN HYIP BEFEKTETÉS MÉRLEGELÉSEKOR GONDOLJ!

2016. február 18., csütörtök

Egy bedőlt stabil HYIP program tanulságai: Pokeram.com

2016. február 20-án bedőlt az akkor szerintem legnagyobbnak és leghitelesebbnek látszó HYIP program, a Pokeram.com. 

A Pokeram.com nyitólapja 2016. február 18-án
Teljesen professzionálisan volt felépítve a pénzkeresetre vonatkozó sztori. Azt állították, hogy kb. 2005-től tervezett, egyre kifinomultabb, tapasztaltabb póker robotjai neves online játéktermekben dolgoznak és napi 24 órában termelik a pénzt, amelyből - befektetés révén - Te is részesülhetsz. Minden nap küldtek egy emlékeztető e-mailt is, hogy megérkezett a profitod, lépj be az oldalukra és kérd ki. Ezt senki más nem csinálta rajtuk kívül, hiszen egy HYIP programnak nem feltétlenül érdeke, hogy ő emlékeztessen arra, hogy vedd ki a pénzed, ők tehát eléggé magabiztosak voltak.

Mint utólag kiderült, ez is része volt a koncepciónak. A weboldalon egyébként nagyon kereknek tűnt az egész, sokat meséltek magukról, a szabályaikról, szinte napi híreik, sőt videós bemutatóik voltak. A Youtube csatornájukon rengeteg videót nézhettél róluk végig, a Facebook oldalukat pedig közel 140 ezren követték.
A demóhoz adtak 1000 dollárt, amivel teljes értékűen használhattad a rendszert, csak a pénzfelvétel volt letiltva.

Mi volt a baj?

Az, hogy hittem nekik, a kifelé mutatott stabilitásuknak. A napi híreknek, a videós bemutatónak, a számos közösségi oldaluknak, a sokféle be-és kifizetési csatornájuknak,  többnyelvű portáljuknak, a Skype csatornájuknak, az alacsony hozamok miatti hosszú működésnek, a képviselőknek, a bejegyzett cégnek, a kerek sztorinak, a professzionálisan felépített weblapnak és persze annak, hogy a jelmondatukban benne volt, hogy "No risk." - azaz nincs kockázat.

De átvertek. Nem csak engem, mindenkit: több mint 84 ezer befektetőt és közel 140 ezer Facebook rajongót. Továbbá a HYIP befektetők eddig is megtépázott bizalmát, még tovább tépázva.

Persze gondoltam, hogy ez nem fog örökké működni, de úgy voltam vele, hogy akár valós sztori áll mögötte, akár nem, nem most fognak tönkremenni, hiszen évek óta vezetik a legmegbízhatóbb oldalak listáját az Allhyipmonitor.com-on, úgyhogy még egy picit növelem a tőkémet. Nem sokat, még kb. 1 BTC-t akartam belerakni azért, hogy minden nap megbízhatóan jöjjön belőle a 0,02 BTC, azaz kb. 2400 forint, egy hónapban kb. 72 ezer forint. A Pokeram.com leírásának egyik oldalán a Netinvestment portálon olvastam egy hozzászólásban, hogy a hozzászóló pokerjátékos, és tudja, hogy a pókerben nincs ennyi pénz, így biztosan a befizetésekből fizetik ki a többieket a Pokeram.com-on. Igaza lett. Valószínűleg valaki túl sok pénzt akart most kiszedni tőlük, mire bedőltek.

Jelek? Nemigen voltak, de tény, hogy a bitcoinos kifizetési limitet 1 hónappal ezelőtt tízszeresre növelték, de ez még elment volna. Illetve januárban az egyik monitoroldal problémát írt ki az oldalra, de aztán visszatette fizető státuszba.

Hol hibáztam?

Ott, hogy nem tartottam magam a saját stratégiámhoz, amit itt a blogban is ismertettem. Mindössze néhány oldalban volt még csak pénzem, közülük a Pokeramban a legtöbb: 3,42502842 BTC-t (mai értéken 411 ezer forintot) fektettem be a Pokeram.com-ba az elmúlt hónapokban (ebből 0,57 BTC volt a saját pénz, a többit mind a programok termelték meg, tehát a többit haszonból fektettem be), miközben az oldal összesen 1,427236 BTC-t (bő 171 ezer forintot) fizetett nekem. Azaz bőven visszafizette a saját pénzemből befektetett 0,57 BTC-t, de hülye voltam és új programok helyett ugyanoda nyomtam vissza a hozamokat. Kár volt. Te se tedd soha, kivéve, ha már jó sok párhuzamos programban futnak a befektetéseid és nincs új stabilnak látszó program a láthatáron. De ekkor messze mérsékled egy program bedőlésének kockázatát.

Úgyhogy március 1-től sok új, stabilnak látszó programba fogok befektetni a stratégiám szerint, melyeket itt a blogon is bemutatok majd a következő blogbejegyzésekben.

Figyelem! A Pokeradv.com oldal a Pokeram.com oldal sikere nyomán jött létre, egy félkész, nem hiteles, háttércéget nem működtető honlap és messze nem olyan hiteles, mint a Pokeram.com volt, így ide sosem fogok pénzt betenni, bármeddig működik is!

A Pokeram.com bedőlése sajnos elhúzza az időt, amit az elvárt havi jövedelmem elérésére kitűztem. Eddig ez idén december és 2017. február között volt várható. A 2016-os minimálbér emelés miatt egyébként több járulékot kell befizetnem a minimálbér után, ezért már nem 187 ezer forint, hanem nettó 192 ezer forint jövedelem és emellett a tartalékalapba további kb. havi nettó 160 ezer forint megkeresése a cél minden hónapban (összesen havi nettó 352 ezer, adózás utáni jövedelem). A mai számok alapján ezt legkorábban kb. 2017. március-áprilisra érhetem el, igaz, a tervek szerint 2016. júliustól elkülönítem a befektetéseim egy részét a menyasszonyomnak, és attól kezdve havonta 50 ezer forintot már jövő tavaszig is kiveszek belőle a megélhetésemre, ami lassítja a tőke felépítését. A HYIP befektetés egyik célja ugyanis az volt, hogy a menyasszonyom felém törlesztendő adósságát is megtermeljük vele, ezáltal mentesítsem őt ennek megfizetése alól és ez a havi 50 ezer forint még a befektetés felépülésével szemben is elsőbbséget élvez az anyagi helyzetem miatt.

Jelen cikk nem tanácsadás és nem ajánl Neked semmilyen befektetést! A HYIP programokba történő bármilyen befektetés kizárólag a Te saját szabad döntésed alapján és a saját felelősségedre történhet!

FIGYELEM! Ha úgy döntesz, hogy befektetsz, akkor CSAK ANNYI PÉNZT TEGYÉL A HYIP PROGRAMOKBA, FŐLEG HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL, AMENNYIT VÉSZ ESETÉN VISSZA IS TUDSZ FIZETNI A SAJÁT PÉNZEDBŐL, VAGY LEGALÁBBIS NEM FOG HIÁNYOZNI NEKED ABBAN A SZÉLSŐSÉGES ESETBEN SEM, HA NETÁN MINDEN, HYIP-BA FEKTETETT PÉNZED ELVESZÍTED!  ERRE MINDEN HYIP BEFEKTETÉS MÉRLEGELÉSEKOR GONDOLJ!

2016. február 14., vasárnap

Pénzbefektetés és pénzkivétel egy-egy HYIP programnál

Mielőtt konkrét oldalakat ajánlok és belefogok a napi hírekbe, elemzésekbe, általánosságban pár szót szólnék arról, hogyan is történik egy-egy HYIP programba történő befektetés.

1) Regisztráció. A regisztráció minden programba gyors és azonnali, a beírt adatokat nem ellenőrzik. Amire fel kell hívnom a figyelmet, az az alábbi:

 • alaposan gondold át, hogy milyen e-mail címmel regisztrálsz, mert ezektől a programoktól és a tranzakciók miatt az elektronikus pénztárca szolgáltatóktól rengeteg e-mail fog jönni (és regisztráció után a legtöbb helyen lehetetlen vagy nagyon macerás az e-mail cím cseréje: írni kell a supportnak, esetleg hitelesítő adatokat is kérnek hozzá annak ellenére, hogy regisztrációkor nem kértek semmit). Javaslom, hogy a HYIP ügyekre külön hozz létre egy e-mail címet, amit csak a HYIP-re használsz!
 • javasolt felírni a regisztrált adataidat valamilyen szupertitkos helyre, pl. jelszókezelő alkalmazásba, hogy szükség esetén utána tudj nézni, pl. ha elfelejtenéd a belépési adataidat. Én egy jelszóval titkosított szöveges dokumentumot használok ezen adatok felírására.
 • én a magam részéről sohasem merném tanácsolni, hogy add meg a saját személyes adataidat bárkinek is az interneten, akiben nem bízol, így hát a HYIP programoknál sem teszem ezt, hiszen máshol regisztrálva esetleg visszaélhetnek vele. Megmondom őszintén, én egyébként általában beírom a személyes adataimat, mert lehet olyan oldal, például a Merchantshares.com, ahol a nagyobb összegek kifizetéséhez személyi azonosítók feltöltését kérik, ugyanakkor az egyszer megadott adatok utána már nem módosíthatóak. De ilyen oldal volt a Whitepinsplus.com is. 
 • valószínűleg a legtöbb HYIP programhoz ugyanazt a felhasználónevet fogod megadni, de biztonsági okokból sose add meg több HYIP programnak is ugyanazt a jelszót, hátha más konkurencia oldalon megpróbálnak visszaélni vele!
 • ha van ajánlód, akkor célszerű az általa adott linkkel regisztrálni, mert ez Neked semmibe sem kerül, mindent ugyanúgy megkapsz, mintha egyedül regisztrálnál, ő viszont kap pár százalékot. Ha például a pároddal vagy a barátoddal ketten fektettek be, felváltva egyikőtök mindig legyen ajánló, hogy ezáltal együtt több pénzt kapjatok az adott HYIP programtól, mint külön-külön
 • Te is használj ajánló linket, ha másoknak ajánlod az adott HYIP programot! Ezt általában a személyes felületeden találod (angolul a referral (ajánló) vagy affiliate (partnerprogram) kifejezésekről ismered fel ezeket a mezőket, aki pedig Alattad van, az találkozhat az upline (felsőbb szintű) kifejezéssel is.
2) Befizetés. A regisztrációt követően be tudsz lépni a saját felületedre és elkezdheted a befizetést.Ezt általában a Make deposit, Deposit funds, stb. feliratú menüpontok között találod. (Az egyes programok leírásánál konkrétan le lesz írva, hogy hogyan kell csinálni.) A befizetési módok közül a Bitcoint kell választani, majd meg kell adni az összeget. Sok program - a bitcoinos befizetés ellenére - amerikai dollárban kéri a befizetés összegét megadni, de ettől még tényleg bitcoinban kezeli a pénzed. Miért fontos ez? Az igen hektikus bitcoin/dollár árfolyam miatt! Ha ugyanis valóban bitcoinban kezeli a befektetést, annak ellenére, hogy dollárban jelzi ki (a piaci árfolyam, vagy egy általa meghatározott fix árfolyam szerint átváltva), akkor a befektetésed attól még bitcoin értékében marad. (Onnan tudod, hogy dollárra átváltotta, hogy a dollárban napi egyenlő összegű kifizetés más-más bitcoin értéken jön a tárcádba.) Ha viszont eleve dollárban engedi csak a befizetést, bitcoinban nem, akkor Neked előbb át kell váltanod a bitcoint dollárra, akkor a bitcoin erősödése esetén árfolyamveszteséget szenvedsz. Tehát hiába kapsz vissza a befektetésednél is nagyobb értéket dollárban, ha közben az árfolyamveszteség miatt bitcoinban már kevesebbet ér, mint amikor befektetted, tehát sokkal lassabban gyarapodik a vártnál. (Hosszabb távon a bitcoin erősödésére lehet számítani.)

A befizetési folyamat végén kapsz egy Bitcoin címet (vagy dolláros befizetés esetén az Általad kiválasztott fizetési szolgáltató dolláros számlacímét) és arra kell befizetned az Általad megadott összeget. (Figyelj arra, hogy az összeget a HYIP program valamelyest kerekítve kérheti attól eltérve, amit megadtál, illetve hogy az összeg tizedesvesszőjét ponttal írd be, hacsak nem a helyi, böngésződ szerinti beállítás alapján történik a központozás írásjelének bevitele, pl. Forexparadise.biz, de ez utóbbi nagyon ritka.)

Az elektronikus pénztárcádból indított befizetésed általában egy órán belül, de kézi kezelés esetén is általában legfeljebb 24 órán belül rákerül a HYIP programnál vezetett belső egyenlegedre és általában automatikusan befektetésre is kerül a kiválasztott befektetési tervbe. Néhány programnál azonban (mint pl. Pokeram.com) a befektetés nem automatikus, így előbb meg kell várni, amint a pénz a belső egyenlegedre kerül, majd ezt követően vissza kell térned a személyes HYIP felületedre és ott elindítani a befektetést. A befizetett pénz jóváírását, illetve azt, hogy a befektetés aktív-e, minden esetben ellenőrizni kell a befizetést követően!

Előfordulhat, hogy a HYIP program bekéri a befizetésed egyedi azonosítóját is (ún. hash code vagy transaction code), pl. Wealt-manager.biz, ekkor add meg nekik ezt az adatot az elektronikus pénztárca szolgáltatódnál lekérhető számlatörténetéből! Ha az elektronikus pénztárca szolgáltatód ezt az adatot nem mutatja a számlatörténetedben (pl. Xapo), akkor vagy előhalászod ezt az adatot a Blockchain.info felületén a jobb felső sarokban lévő fehér mezőbe azt a Bitcoin címet beütve, amelyre befizettél, esetleg a Te Bitcoin címedet beütve, és megadva a weblapnak, vagy ne tölts ki ilyen mezőt és helyette a pénz elküldését követően írj angolul egy mondatot, hogy Neked nincs hash kódod, így írják jóvá a befizetésedet kézzel. Ha nem tudsz angolul, elég ennyit írnod a HYIP program belső felületéről vagy a regisztrált e-mail címedről a megadott e-mail címükre, hogy beazonosíthassanak: "Hi, I sent my 0.12345678 BTC to your Bitcoin address 1GN8PcookPj25fWmW4qtjn6nzMpChXDxKo, but it hasn't credited into my account, because I don't have hash code. Please credit my deposit to my account. My e-mail address is xyz@xyz.com. Thank you. Best regards, X.Y." A dőlt betűs szövegeket (összeg, Bitcoin cím, e-mail cím, a levél végén a neved) értelemszerűen a saját adataid szerint töltsd ki. A levél tárgya lehet pl. Deposit problem. Válaszolni fognak, de legalábbis jóváírják majd a befizetésed a belső egyenlegeden.

Néha előfordul, hogy a befizetett pénz 24 órán belül sem jelent meg az egyenlegeden, de az elektronikus pénztárcádból a pénz sikeresen elment. Ez előfordul néha, nem kell megijedni, nem azt jelenti, hogy ellopták a pénzed. Ekkor az adott HYIP program kezelőjének angolul írni kell rövid egymondatos levelet e-mailben, hogy a pénzed írják jóvá és meglátod, hogy meg fogják tenni. Ha nem tudsz angolul, elég ennyit írnod a HYIP program belső felületéről vagy a regisztrált e-mail címedről a megadott e-mail címükre, hogy beazonosíthassanak: "Hi, I sent my 0.12345678 BTC to your Bitcoin address 1GN8PcookPj25fWmW4qtjn6nzMpChXDxKo, but it hasn't credited into my account. Please credit my deposit to my account. My e-mail address is xyz@xyz.com. Thank you. Best regards, X.Y." A dőlt betűs szövegeket (összeg, Bitcoin cím, e-mail címed, a levél végén a neved) értelemszerűen a saját adataid szerint töltsd ki. A levél tárgya lehet pl. Deposit problem. Válaszolni fognak, de legalábbis jóváírják majd a befizetésed a belső egyenlegeden.

3) Kifizetés. A kifizetést ritkán küldik automatikusan a Bitcoin tárcádba (ilyen például a Hashocean.com), szinte teljesen általános az, hogy a hozamot egy adott időben (általában a befektetésed napi forduló időpontjain, vagy ha nem napi a kifizetés, akkor a lekötés végén a befektetésed forduló időpontjában) jóváírják a belső egyenlegeden és ki kell kérned. Előfordul olyan megoldás is, hogy a belső egyenlegeden nem a befektetésed időpontjának fordulónapján, hanem fix időben (pl. minden éjfélkor) írják jóvá a hozamodat (pl. Wealth-manager.biz), vagy arra egy-egy napon változó időpontban kerül sor (pl. Forexparadise.biz), a szerver terheltségétől függően.

Ha csak a lekötési idő végén írják jóvá a hozamot, akkor ilyenkor általában a befektetést is felszabadítják és a belső egyenlegeden a hozammal megnövelt befektetésed összege jelenik meg. Ugyanez megtörténik a napi kifizetésű befektetési terv választása esetén is, ha a futamidő lejárt. Ilyenkor kérd ki a hozamot, az eredeti pénzed pedig fektesd be újra!

Ha úgy döntesz, hogy teszel még hozzá, tehát növeled a befektetésedet, akkor viszont előbb kérd ki a teljes egyenleged, majd fizesd be az eredeti és a hozzátenni kívánt összeget együttesen. Megteheted persze, hogy befekteted az eredeti betétedet a belső egyenlegről, és egy külön lekötésként egy új lekötést is mellé raksz a növelni szándékozott pénzzel a legelső befizetési folyamathoz hasonlóan, de akkor két lekötésed lesz párhuzamosan, ami külön-külön kamatjóváírást jelent (időpontban is), és külön-külön odafigyelést is igényel, ami tapasztalataim szerint megnehezíti a kifizetések kezelését, a hozamok számolgatását, esetleges ellenőrzését. Ráadásul a legtöbb esetben a befizetésre minimum összeg van előírva, amit lehet, hogy a növelésre szánt hozzátett összeged nem ér el és ekkor a növelésre fordított pénzt nem tudod befizetni. Célszerű tehát HYIP programonként egyetlen befektetést kezelni és arra törekedni, hogy ez így maradjon akkor is, amikor mellé szeretnél még tenni, tehát növelni szeretnéd a befektetett pénzedet.

Tipp: ha már olyan jól állsz, hogy a megnövelt összeggel együttes pénzed is szabadon elérhetően rendelkezésre áll a Bitcoin tárcádban, akkor a lejáró befektetésed lejárati időpontjára fizesd be a megnövelt összeget egyben, tehát amit az új befektetésnek szántál, a régi befektetésből felszabaduló tőkét pedig kérd ki a jóváírt hozammal együttesen. Ez azzal az előnnyel jár, hogy nem kell megvárni a régi befektetésed kifizetését, ami több óra vagy akár 1-2 nap is lehet, főleg hétvégén és addig nem dolgozik a pénzed, hiszen nincs még lekötve.

Ha a HYIP program valóban dollárban kezeli a pénzed, ezért bitcoinról dollárra átváltva kellett befizetned, akkor megfontolhatod, hogy azt a befektetést dollárban is hagyod, így külön-külön lesz egy dollár és egy bitcoin egyenleged és ezzel még mérsékeled is az árfolyamkockázatodat, hiszen ha erősödik a bitcoin, akkor a bitcoin befektetésed ér több forintot, míg ha gyengül a bitcoin, akkor a dollár befektetésed nem veszti az értékét forintban. Ez egy eredményes kockázatkezelési stratégia lehet, de annyiból kényelmetlen, hogy ekkor két egyenleget kell folyamatosan nyilvántartanod.

Én megmondom őszintén, akár az árfolyamveszteség ellenére is, mindig visszaváltom a dollárt bitcoinra, hogy csak egyetlen egyenleget kezeljek, másrészt mert hosszú távon a bitcoin tartós erősödésében hiszek, amely néha egyébként igen gyorsan is bekövetkezhet (ahogy utána aztán a gyengülése is).

Korábban azt mondtam, amikor a saját HYIP stratégiámról írtam, hogy minden esetben a napi kifizetési tervet választom, még akkor is, ha az kevesebb hozamot hoz, mint egy lekötési idő végén hozamot egyben fizető terv. Ezt azért teszem, hogy mérsékeljem a program bedőlésének a kockázatát.

Három esetben azonban kivételt teszek és nem kérem ki naponta a pénzemet, akkor sem, ha elérhető:
 • ha dollárban van és a fenti logikám szerint mindig vissza kell váltani bitcoinra. Pontosabban ekkor a fizetési szolgáltatóhoz kikérem dollárban a pénzem naponta a HYIP programtól, de mivel ott már biztonságban van, mert az már ugyanúgy az én pénzem, mint a Bitcoin tárcaszolgáltatómnál, ezért csak egy héten egyszer, pénteken szoktam az ott felgyülemlett pénzt bitcoinra átváltani. Így a péntek mindig egy kicsit vidámabb nap, jól jön a hétvége előtt. :)
 • ha a kifizetésnek fix díja van, pl. Merchantshares.com, egyébként ugyanis a kifizetésnek általában nincs díja. Ekkor azért nem kérem ki naponta, mert a díj minden nap csökkentené a nyereségem. Nagyobb kockázatot vállalva ezeknél egész hónapra bent hagyom és csak a hónap utolsó napján kérem ki, amikor a havi kifizetéseimet újra befektetem, így csak egyetlen kifizetési díjat fizetek minden hónapban. Ott, ahol a kifizetésnek nem fix, hanem a kivett összeggel arányos százalékos díja van, ott kikérheted naponta, mert a nyereséged csökkenése ugyanakkora arányú, bármikor is veszed ki.
 • akkor sem kérem ki naponta, ha a pénz elérhető, de a kifizetési gyakoriságnak limitje van, vagy 1 napnál tovább kell várni a kifizetésre. A ma már csődbe ment Maxizzy.com-nál volt ilyen, de sokat kell várni például a Proffessionaltrade.com-nál is. Tehát a pénz elérhető volt bár, de pl. a legutóbbi kifizetéshez képest két napig utána nem kérhető ki pénz, vagy heti átlagban csak kétszer lehet pénzt kikérni. Ekkor - az elérhetőhöz képest kicsit pluszban kockáztatva - inkább csak hetente egyszer, pénteken kérem ki a pénzem és akkor minden limitet betartok. Így a péntek egy még vidámabb nap. :)
Minden más esetben a pénzt mindig naponta kikérem az elektronikus Bitcoin tárcámba! Ha nem sikerül akkor, amikor a nyilvántartásom szerint jóváírták, mert pl. dolgozom vagy más elfoglaltságom van, akkor a lehető legkorábban egyben kikérem az összes kikérhető hozamot, vagy addig is kikérem mobiltelefonról, ha van rá lehetőségem. Természetesen az is megfelelő, ha minden nap ugyanabban az időpontban (pl. este vagy reggel) egyben foglalkozol a hozamaid kikérésével, nem kell tehát rögtön az első időpontban, amikor az elérhető.

Az egyes HYIP programok csak egyes napokon írnak jóvá hozamot, hiába napi a kifizetés. Hétköznap minden program fizet, de vannak olyan programok, melyek szombaton és vasárnap nem írnak jóvá hozamot, sőt karácsonykor és újévkor sem (pl. Comexbrokerage.com). Vagy jóváírják ilyenkor is, de nem fizetik ki, csak hétköznap (pl. Pokeram.com).

Azon programok esetében, melyek hétvégén nem fizetnek hozamot, - a HYIP befektetési stratégiám szerint a HYIP programonkénti egyenlő hozamra törekedve - nagyobb tőkeösszegre törekszem, hogy a havi hozam végül ugyanannyi legyen, mint a hozamot minden nap jóváíró HYIP programok esetén.

Érdekességképpen van olyan HYIP program is, amely keddtől szombatig naponta ír jóvá hozamot az előző nap éjfélkor lezárt forex kereskedése alapján (legalábbis ők erre hivatkoznak). Ez az Ardexfunds.com.

4) Ellenőrzés Amikor kikérsz pénzt, az a legritkább esetben kerül azonnal a Bitcoin tárcád egyenlegére, helyette előbb függő státuszba kerül (angolul pending), majd valamikor (1-2 nap múlva) kifizetik ténylegesen. Van program, amely nem is küld e-mail értesítést ilyenkor.

Ezért egy idő múlva el fogsz keveredni, hogy melyik pénzed kaptad már meg és melyiket nem. Ezért nagyon fontos, hogy minden pénzed kérd ki és írd be a nyilvántartásodba, de jelöld, hogy még nem kaptad meg. Amikor aztán megkapod (a tárcaszolgáltatód küld erről egy e-mailt, vagy jelzi a mobilalkalmazás üzenetében), akkor szabadítsd fel a jelölést, hogy tényleg kifizették.

Rendszeresen egyeztesd a nyilvántartásod egyenleged az elektronikus pénztárcád egyenlegével, mert sajnos a legjobb odafigyeléssel is gyakori, hogy az ember téved a nyilvántartásában. Ha már egy tíz fillérnyi eltérés is van, annak is utána kell járni, mert elképzelhető, hogy csak véletlenül látszólag ilyen lényegtelen az eltérés, valójában rossz helyre írtál be adatokat. Ilyenkor mindig nyomozni kell, hogy milyen pénzek jöttek be és mit könyveltél rosszul, ami sok időt is igénybe vehet. Ezért könyveld azt is, hogy utoljára mikor egyezett meg a nyilvántartásod egyenlege a pénztárca szolgáltatódéval, így eltérés esetén csak az azóta érkezett tételeket kell átnézni.

Az én módszerem:
 • az ingyenes (Windowson és Linuxon is futó) Libre Office irodai programcsomag hordozható (ún. portable) változatát javaslom, ezt nem kell telepíteni, nem piszkál bele a számítógép rendszerleíró adatbázisába (registry-jébe) és akár egy pendrive-ról is elfut.
 • a Libre Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazásával elkészített fájlt használok nyilvántartásul. A fájlban függőlegesen az egyes HYIP programok vannak, vízszintesen pedig a dátumok, és ezek mátrixába írom be egy adott HYIP program adott napi kifizetését, de kikéréskor megszorzom nullával, így még nem számít bele a nyilvántartásom szerinti egyenlegbe. Ezt külön színnel is jelölöm, hogy láthassam, melyik kikérést nem kaptam még meg. A jelölés nálam automatikus formázással valósul meg (ha a cella értéke nulla, akkor piros háttérre vált a cella), de bármilyen kézi jelölést is alkalmazhatsz. Amikor megkapom a kikért pénzt ténylegesen, akkor kiveszem a nullás szorzót, ezáltal a cella visszavált a szokásosba, a cellába írt pénzzel pedig ettől kezdve számolni fog a program az egyenlegben.
 • a nyilvántartásom szerint egyenleget kb. kétnaponta egyeztetem a pénztárcám egyenlegével és addig nyomozok, ha eltér, amíg újra meg nem egyezik. Az egyenlegegyeztetés pontos időpontját egy állandó cellába írom, felülírva a korábbi értéket.
 • ha akad olyan kifizetés, ami 2-3 nap után sem érkezik meg, akkor megnézem, hogy az adott HYIP program belső nyilvántartása, kifizetése szerint tényleg kifizették-e a pénzt (ha még pending státuszban van, akkor nem). Ha igen, akkor megnézem a Blockchainban, ha lehetőség van rá, mert a kifizetéshez mellékeltek batch (tranzakció) azonosítót. Mindenképpen ellenőrzöm még egyszer az elektronikus Bitcoin pénztárcámban, hogy tényleg nem kaptam-e meg a kifizetést és ha tényleg nem, akkor írok nekik angolul a HYIP program belső felületéről, vagy a regisztrált e-mail címemről, hogy be tudjanak azonosítani. Ebben megkérem őket, hogy az adott kifizetést küldjék el újra, mert nem kaptam meg. Ilyenkor - ellenőrzés után - mindig ki szokták fizetni, de ők maguktól ezt nem veszik észre, ezért kell nekik levelet írni erről. Ha nem tudsz angolul, akkor használhatod az alábbi sablont:
"Hi,

I didn't get the withdraw at HH-NN-ÉÉÉÉ ÓÓ:PP to my Bitcoin address 1GN8PcookPj25fWmW4qtjn6nzMpChXDxKo . Amount: 0.12345678 BTC. Batch code: c18db0d0232ddfa0a2260b779aa82ca97af9c732386ed7c25e050714445cbfa3. Please send me this withdraw again. My e-mail address is xyz@xyz.com. Thank you.

Best regards, X.Y."

A levél címe például ez lehet: "I haven't got a withdraw".

Értelemszerűen töltsd ki a saját adataidat a dőlt betűs mezőkben, tehát HH-NN-ÉÉÉÉ a dátum, az ÓÓ:PP az időpont formátuma. Mindig azt a kifizetési időpontot írd be, amit ők visszaigazoltak a számlatörténetedben, ne pedig a kikérés időpontját! A Bitcoin cím helyére azt a címed írd be, amit megadtál nekik a kifizetésre az adott HYIP program rendszerében, a panaszolt összeget, az e-mail címed és a neved pedig értelemszerűen írd át a sablonban. A Batch code azonosítót csak akkor írd be, ha a HYIP program weblapján a számlatörténetedben vagy a kifizetésről küldött e-mailjükben megadták azt, vagy Te kinyomoztad a Blockchain.info rendszerében, a jobb felső sarokba beütve az adott HYIP programnál regisztrált Bitcoin tárca címedet, ezzel ugyanis megkönnyíted nekik a nyomozást. Egyébként az egész "Batch code"-dal kezdett mondatot hagyd ki a levélből!

Meglátod, hogy hamarosan válaszolnak és ki is fizetik Neked a kért összeget.

Ezzel véget értek a HYIP programokkal kapcsolatos alapozó bejegyzéseim. A következő blogbejegyzéstől kezdve már a konkrét befektetésekkel és a piaci hírekkel foglalkozom majd, de ezekre az alapokra folyamatosan vissza fogok utalni, hivatkozni.

Köszönöm a figyelmed és sok sikert kívánok mind Neked, mind magamnak, hogy a kitűzött tervek - amiért ez a blog is elindult - sikerülhessenek: havi rendszeres, megbízható, stabil jövedelem kivétele egyszeri saját pénzből származó befektetéssel!

2016. február 13., szombat

HYIP adózási tudnivalók (NAV-val egyeztetve)

Az alábbi blogbejegyzést a NAV 2015. szeptemberében, illetve - megerősítésül - 2015. novemberben a kérdéseimre írt válasza alapján készítettem.

Először jöjjön a lényeg, majd aki kíváncsi a részletekre is, az alatta elolvashatja a teljes levelezést is az adóhivatallal.

A HYIP programokba fektetett pénzed nyereségének (tehát a teljes bevételedből levonva a befektetett pénzedet) 78 százaléka után 2016. január 1-től a 15 százalékos személyi jövedelemadót, valamit a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni minden negyedév végét követő hónap 12-éig az '53-as bevallásban, azaz a nyereséged után 32,76 százalék az adóteher.

Példa: befektettél HYIP programokba 100 ezer forintot, kaptál 120 ezer forintot, ekkor a különbség, azaz a 20 ezer forint után, pontosabban annak 78 százaléka után fizetsz 15+27=42 százalékot. A 78 százalék 42 százaléka 32,76 százalék, azaz 6.552 forint. Gyakorlatilag a HYIP pénzedből az adókötelezettség a nyereséged egyharmada kerekítve.

 • Amennyiben a bevételed forintban kiveszed, akkor a kézhez kapott forint után kell kiszámolni az összeget, levonva belőle a befektetésed értékét.
 • Ha nem veszed ki, hanem visszaforgatod (újra befekteted), vagy csak egyszerűen a bitcoin pénztárcában hagyod, akkor pedig az előző hó 15-i MNB euró árfolyammal számolva kell kikalkulálni a nyereséged forintban és ebből levonva a befektetésed értékét, áll elő a nyereség, ami után a 32,76 százalékot fizeted. Természetesen az így leadózott pénzt később már adómentesen válthatod át forintra, kivéve, ha árfolyamnyereséget érsz el, mert akkor azt még pluszban be kell vallani a forintra átváltást követően. (Mindaddig, amíg a pénzed bitcoinban van, addig nem kell törődni az árfolyamnyereséggel vagy veszteséggel.)
 • Ebből következik, hogy mindaddig, amíg a hozamokból nem értél el legalább annyi forintot átszámítva, mint amennyit beletettél a saját pénzedből, a bevételed után nem kell adóznod, akkor sem, ha kiveszed, és akkor sem, ha visszaforgatod. Ha viszont visszaforgatod, az ismét befektetésnek számít, tehát annak erejéig ismét nem kell adózod! Ezért célszerű havonta egyszer befektetni a hónap végén az addig megtermelt hozamokból, hogy ez könnyen átlátható legyen. Az adóköteles és a befektetés erejéig adómentes pénzeidre pedig találj ki valamilyen átlátható saját nyilvántartást!
Az MNB euró-forint árfolyamát itt látod: http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes

Onnan az eurót bitcoinra az alábbi oldalon tudod átváltani, az előző hó 15-i záró árfolyam alapján. Csak tartsd oda az egeret a kívánt naphoz, és a táblázat felett látod az euró/bitcoin árfolyamot:


Az Xe.com euró/bitcoin árfolyamgrafikonja. Piros ellipszisekkel jeleztem a lényeget.

Akinek a fenti válasz nem volt elég, az a teljes levelezést elolvashatja az alábbiakban. Dőlt betűkkel az én leveleim, álló betűkkel az adóhivatal válasza olvasható.

Tisztelt Nemzeti Adó és Vámhivatal!

Bitcoinban megtermelt jövedelem adózásával kapcsolatban érdeklődöm. A kérdéseimet megpróbálom pontokba szedni az áttekinthetőség érdekében.

1) Amennyiben valaki magánszemélyként egy külföldi, internetes honlapon keresztül pénzt fektet be bitcoinban - mely a világ egyetlen államában sem törvényes fizetőeszköz -, akkor az így esetlegesen realizált nyereség hogyan adózik:

1a) csak a 16 százalékos, külföldi jövedelem utáni SZJA-t kell utána megfizetni, vagy egyéb közterheket is?
1b) milyen adókat kell fizetni akkor, ha a bitcoinba fektető nem magánszemély, hanem egy vállalkozás?
1c) mikor áll be az adófizetési kötelezettség: a bitcoinban megkapott nyereség utáni adót egyből át kell-e váltani forintra, és be kell-e fizetni, ahogy az belföldön a forrásadó esetében történik (a bitcoinos befektetések esetében a kifizető semmi ilyet nem von le, szerintem még olyan államban sem, ahol kéne), vagy továbbra is bitcoinban tartva a pénzt, tetszőlegesen újra befektethető a nyereség is, és csak a forintra (vagy egyéb törvényes fizetőeszközre) történő visszaváltáskor kell megfizetni az adót, tehát amikor a befektető realizálta a nyereséget?

A válaszhoz fontos adalék, hogy a bitcoin árfolyama a törvényes fizetőeszközökhöz képest rendkívül hektikusan is változhat, hiszen - törvényes fizetőeszköz híján - nincsenek meg azok a szabályozói eszközök, beavatkozási lehetőségek, melyekkel az árfolyam befolyásolható. Vagyis pl. a forintban mért befektetés értéke jelentősen csökkenhet vagy nőhet is a befektetés időszaka alatt, illetve el is veszhet, ezáltal a bitcoin alapú befektetés rendkívül magas kockázatot képvisel.

(A kérdések során feltételezem, hogy a bitcoinba történő befektetés megvásárlása is a befektető törvényes fizetőeszközéből történik, tehát nem bitcoinban kapja a fizetését.)

Válaszukat várom és tisztelettel köszönöm!

Üdvözlettel:

XXX
_______________________________________________

Tisztelt Ügyfelünk!


A Hivatalunkhoz e-mailben érkezett levelére az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. BITCOIN BEFEKTETÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYLET

A bitcoin – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság honlapján megjelent sajtóközleményre – nem más, mint egy fizetésre használható virtuális eszköz, melynek kibocsátója nincs, így az ilyen eszköz nem tartozik egyetlen állam hatóságának, jegybankjának felügyelete alá sem. Bitcoinhoz ún.  „bányászat” révén vagy a bitcoin devizával (például dollár, euró) történő megvásárlásával lehet hozzájutni.
Kis számú online kereskedő, szolgáltató pedig a bitcoint áruért, szolgáltatásért cserébe ellenértékként is elfogadhatja.

A levelében felvetett kérdések azon befektetésekből származó nyereség adózására vonatkozik, amelyben a bitcoint a devizával (például dollár, euró) vásárolják meg, amely ügyletben  feltehetőleg a bitcoin visszaváltása, beváltása is devizára történik, így az alábbiakban válaszunkat erre az esetre szűkítve adjuk meg.

1.1. Ha a bitcoinba befektető személy magánszemély:

A külföldről származó jövedelmek kapcsán figyelemmel kell lenni az Szja tv-nek a 2. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra is. E szerint a belföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége összes bevételére kiterjed (teljes körű adókötelezettség). A nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés e törvénytől eltérő előírást tartalmaz. E törvénytől viszonosság alapján is helye van eltérésnek, de a viszonosság alkalmazása az adózó számára nem eredményezhet a törvényben meghatározottakhoz képest kiterjesztő adókötelezettséget. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
Mindezekből következik, hogy amikor az adózásra vonatkozóan hatályos nemzetközi egyezmény létezik, először az abban foglaltakból kell kiindulni, és a hazai szabályozás alkalmazása csak akkor történhet, ha az egyezmény szerint magyarországi adóztatásnak van helye. A jövedelmek adóztatásához kapcsolódó nemzetközi szerződések olyan kétoldalú megállapodások, amelyek alapvetően azonos elvek szerint határozzák meg az adóalanyok jogállását (illetőségét), a jellemző jövedelemtípusok szerint az adóztatás helyét (forrás állam vagy illetőség szerinti állam), és rögzítik, hogy az egyik szerződő állam (az illetőség szerinti állam) miként biztosítja a másik államban adóköteles jövedelem ismételt adóztatásának elkerülését.
Az adóegyezményekben külön cikk foglalkozik azokkal a jövedelmekkel, amelyeket az egyéb cikkek kifejezetten nem említenek. Ezek a jövedelmek, bárhol keletkezzenek is, kizárólag abban a szerződő államban adóztathatók, ahol a magánszemély belföldi illetőségű.

Az Szja tv. 2. § (6) bekezdése szerint a Magyarországon adóztatható bevétel adókötelezettségének jogcímét e törvény szerint kell megállapítani, és az adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. A jogcím meghatározásánál a felek (a magánszemély és a bevételt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni.

Ebből adódóan a magyar illetőségű magánszemélynek a külföldi, internetes honlapon történő bitcoinnal történő befektetés nyeresége adókötelezettségét az Szja tv. rendelkezései szerint kell megállapítani.
A befektetési célból megvásárolt bitcoin későbbi devizára (például dollárra) történő átváltása, beváltása során elért bevétel a magánszemély összevont adóalapba tartozó, egyéb jövedelmeként adóköteles az Szja tv. 28. §-a szerint, azzal, hogy - a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve - a bevételnek nem része a megszerzése érdekében a magánszemély által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. Vagyis a keletkezett nyereség után kell az adókötelezettséget teljesíteni.

Az Szja tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a bevétel megszerzésének időpontja
- az a) pont szerint pénz esetében az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette (átvette) vagy amelyen azt a magánszemély javára fizetési számlán jóváírták.
- a g) pont szerint az a)-f) pontban nem említett esetben az a nap, amelytől kezdődően a magánszemély a bevétel tárgyát képező vagyoni értékkel rendelkezni jogosult.

Kérdésként merült fel a levelében, hogy ha a bitcoinban tartott pénzeszköz „nyereségét” tetszőlegesen újra befektetik, akkor mikor keletkezik az adókötelezettség. A befektetés újbóli befektetése álláspontunk szerint rendelkezési jogosultságot teremt, ezért a fenti rendelkezés értelmében a keletkezett „nyereség” bevételként megszerzettnek minősül. 
 
Az Szja tv. meghatározza, hogy a jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni. A nem pénzben megszerzett vagyoni érték – mint például a bitcoin – esetében a bevétel a vagyoni értéknek a megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. A bitcoin esetén szokásos piaci értéknek lehet tekinteni a megszerzés időpontjára megállapított valamely törvényes fizetőeszközben közölt átváltási árfolyamot. [Szja tv. 5. § (1), (4) bekezdés]
Az Szja tv. 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a 6. § rendelkezéseinek figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.
Az Szja tv. 6. §-a szerint „(1) A külföldi pénznemről történő átszámításhoz a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel
a) bevétel esetében - ha e törvény másként nem rendelkezik - a bevételszerzés időpontjában,
b) kiadás esetében a teljesítés időpontjában
c) […]
d) értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése, a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján,
e) a d) pontban nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén - az a)-b) pont rendelkezésétől függetlenül - az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában,
f) […]
(2) […]
(3) Az (1) bekezdés és az 5. § (7) bekezdésének rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és
a) az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban említett esetekben rendelkezik az ott meghatározott időpontot - a külföldi pénz eladása esetén - követő 15 napon, illetve - külföldi pénz vétele esetén - megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz;
b) a külföldi pénz eladása/vétele az (1) bekezdés d)-e) pontjai szerinti ügyletben történt, a forintra történő átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni.
(4) Külföldi pénznemben keletkezett bevétel, valamint külföldi pénznemben teljesített kiadás esetén az (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint az 5. § (7) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően
a) - ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik - a kifizető az adóelőleg megállapításához,
b) a magánszemély - választása szerint - az adóelőleg, adó megállapításához
a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.”

Tekintettel arra, hogy a bitcoin külföldi internetes honlapon kerül befektetésre, mely sem az Szja tv. 3. § 81. pont, illetve sem az Art. 178. § 18. pontja alapján nem tekinthető kifizetőnek, így az Szja tv. 46. § (9)-(10) bekezdései szerint, ha a bevétel nem kifizetőtől származik, az adóelőleg megállapítására, megfizetésére a magánszemély köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig. Azonban nem kell adóelőleget fizetnie, mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként amely negyedévben a fizetendő összeg nem haladta meg a 10 ezer forintot. A magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában negyedéves bontásban - a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként - vallja be azt az adóelőleget, amelynek megfizetésére a negyedévben maga köteles.

Az Szja tv. 47. § (2) bekezdése szerint az adóelőleg alapja ez esetben a bevétel teljes összege (az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem). Ugyanezen § (5) bekezdése szerint a (2) bekezdés alkalmazásában, ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelemnek a bevételből a bekezdés rendelkezése szerint megállapított rész 78 százaléka minősül.

Az Szja tv. 29. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Az adó, adóelőleg mértéke az adóalap 16 százaléka, a 2016. január 1-től megszerzett jövedelmek tekintetében 15 százaléka. [Szja tv. 8. § (1) bekezdés]

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kifizető, - kifizető hiányában vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani - a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, az Szja tv. szerinti összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után.

Az Eho tv. 11. § (8) bekezdése szerint az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg, illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg, a negyedévet követő hónap 12. napjáig állapítja meg és fizeti meg. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájárulással elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.

Összegezve a fentieket: A magánszemély által bitcoinban szerzett nyeresége összevont adóalapba tartozó jövedelemként adóköteles, ezért a jövedelmet szerző magánszemélyt terheli az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után (vagyis a jövedelem 78 százaléka után) a 16 (2016. január 1-től a 15) százalékos személyi jövedelemadó (adóelőleg), valamint a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is.

1.2. Ha a bitcoinba befektető személy társasági adóalany:

E kérdéskörben szakmai egyeztetés van folyamatban, melynek eredményéről annak lezárulta után soron kívül tájékoztatni fogjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Tájékoztatási Főosztály
_______________________________________________

Tisztelt Nemzeti Adó és Vámhivatal!

[...]

Maradt azonban pár értelmező kérdésem még, melyet remélhetőleg gyorsan meg fognak tudni válaszolni [...]

1. A BITCOIN BEFEKTETÉS fejezethez:

a) kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról is, ha a bitcoinban megtermelt jövedelem nem pénzeszközök bitcoinra történő átváltásából, majd annak befektetéséből, hanem ún. "bitcoin bányászatból" származik, akkor is az Önök által leírt mértékű adókötelezettség (jövedelem 78%-a utáni 16+27 százalék) terheli-e a kifizetést, vagy itt más szabályok érvényesek?

b) Önök írják: "A befektetés újbóli befektetése álláspontunk szerint rendelkezési jogosultságot teremt, ezért a fenti rendelkezés értelmében a keletkezett "nyereség" bevételként megszerzettnek minősül." Tekintettel arra, hogy a fizetendő adó - a forrásadótól eltérően, amit a rendelkezés pillanatában azonnal le is von a kifizető - az általam felvázolt esetben a bevallási időszak végén áll elő a bevételek és a kiadások különbözeteként, ezért a nyereség újbóli befektetése teljes egészében kiadásnak minősül, és a bevételek és a kiadások eredményeképpen adókötelezettség nem önmagában a nyereség után, hanem kizárólag abban az esetben keletkezik, ha a bevallási időszak összbevétele már meghaladja az összkiadásokat.

c) a válaszuk 1.2. pontjában ígéretet tettek arra, hogy az alábbi formájú adózás: "Ha a bitcoinba befektető személy társasági adóalany" kérdésében "szakmai egyeztetés van folyamatban, melynek eredményéről annak lezárulta után soron kívül tájékoztatni fogjuk."

Ezt külön köszönöm és érdeklődéssel várom továbbra is!

Még egyszer köszönöm az alapos válaszukat! Jó munkát kívánok!


Üdvözlettel:

XXX
_______________________________________________

Tisztelt Ügyfelünk!

A korábbi XXX e-iktatószámú válaszlevelünk értelmezésével kapcsolatban felmerült, illetve az újonnan feltett kérdéseire az alábbiakban tájékoztatjuk.

1.      A bitcoinnal kapcsolatos kérdéseire az alábbiakról tájékoztatjuk.
a)      Ha a magánszemély szoftver felhasználásával, ún. bitcoin bányászat révén jut bitcoinhoz, akkor az Szja tv. szerinti önálló tevékenységből származó jövedelmet szerez és ennek megfelelően köteles az adófizetési kötelezettséget teljesíteni.
A bevétellel szemben a jövedelem megállapításához elszámolható
-       az e törvényben meghatározott kivételekkel, legfeljebb az adott tevékenység bevételének mértékéig az e tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt - a 3. számú melléklet rendelkezései szerint - elismert költség (tételes költségelszámolás), igazolás nélkül elismert költség, valamint a tárgyi eszközök beruházási költségének átalány-értékcsökkenése, vagy
-       az önálló tevékenység bevételének 10 százaléka (10 százalék költséghányad).

Az összevont adóalap adóját adóelőlegként kell megfizetni. Tekintettel arra, hogy a jövedelem külföldi személytől származik, aki (amely) nem minősül az Szja tv. alkalmazásában kifizetőnek, így adóelőleg fizetésére a magánszemély lesz kötelezett. Az adóelőleget a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie, azonban nem kell adóelőleget fizetni, mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként amely negyedévben a fizetendő összeg nem haladta meg a 10 ezer forintot. Az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített (’53-as) bevallásában negyedéves bontásban - a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként – kell majd bevallani azt az adóelőleget, amelynek megfizetésére a negyedévben a magánszemély köteles. [Szja tv. 46. § (1), (9)-(10) bekezdés]
Az Szja tv. 47. § (2)-(3) bekezdése szerint az adóelőleg alapja a magánszemély döntése szerinti költség, de legfeljebb a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint elismert igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható költség, költséghányad (az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem).
Az adó, adóelőleg mértéke az adóalap, adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után 16 százalék (2016. január 1-től a 15 százalék) az Szja tv. 8. § (1) bekezdés szerint.

Ebben az esetben azonban sem az adó, sem az adóelőleg alapjának megállapításánál a 78 százalékos szabály nem alkalmazható, mivel az egészségügyi hozzájárulás összegét a tételes költségelszámolás esetén költségként lehet érvényesíteni, a 10 százalékos költséghányad alkalmazása esetén pedig valamennyi felmerülő költséget elszámoltnak kell tekinteni.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kifizető, - kifizető hiányában vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani - a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, az Szja tv. szerinti összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után.

Az Eho tv. 11. § (8) bekezdése szerint az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg, illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg, a negyedévet követő hónap 12. napjáig állapítja meg és fizeti meg. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájárulással elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.

Megjegyezzük, hogy nem kapcsolódik adóelőleg, illetve egészségügyi hozzájárulás előleg fizetési kötelezettség azon jövedelem után, amely olyan államból származik, amely állammal nincs Magyarországnak kettős adóztatást elkerülő egyezménye. Ez esetben az adóalapját képező jövedelem utáni adót és egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására előírt határidőig kell megállapítani és bevallani, valamint ugyanezen határidőig kell azt megfizetni.

b)      Sajnos a befektetési céllal vásárolt bitcoinnal kapcsolatos ügyletet nem fejtette ki részletesen a levelében, így általános jelleggel tudtunk csak tájékoztatást adni. Ellenben a levelében említettekkel, miszerint – „Tekintettel arra, hogy a fizetendő adó - a forrásadótól eltérően, amit a rendelkezés pillanatában azonnal le is von a kifizető - az általam felvázolt esetben a bevallási időszak végén áll elő a bevételek és a kiadások különbözeteként, ezért a nyereség újbóli befektetése teljes egészében kiadásnak minősül, és a bevételek és a kiadások eredményeképpen adókötelezettség nem önmagában a nyereség után, hanem kizárólag abban az esetben keletkezik, ha a bevallási időszak összbevétele már meghaladja az összkiadásokat.” – nem értünk egyet.

Mint arra az előző válaszlevelünkben utaltunk is „[…] ha a bitcoinban tartott pénzeszköz „nyereségét” tetszőlegesen újra befektetik, akkor […] A befektetés újbóli befektetése álláspontunk szerint rendelkezési jogosultságot teremt, ezért a fenti rendelkezés értelmében a keletkezett „nyereség” bevételként megszerzettnek minősül.”
Ezt kiegészítve tájékoztatjuk, hogy ha arról van szó, hogy a befektetett bitcoin „árfolyama” a befektetés lejártakor több, mint a befektetés megkezdésekor, de a bitcoin visszaváltására/beváltására nem kerül sor, hanem azt újból befektetik, akkor az így keletkezett, de nem realizált árfolyamnyereséget nem kell adókötelezettség alá vonni. Ekkor az adókötelezettség akkor keletkezik, ha a bitcoin ténylegesen visszaváltásra/beváltásra kerül. Az adóéven belül így keletkezett nyereséggel szemben azonban a keletkezett veszteséget nem lehet csökkenteni.
Amennyiben a befektetésnek realizált „nyeresége”, azaz hozama keletkezik – például a magánszemély újabb bitcoin(ok)hoz jut –, mellyel rendelkezni jogosult (azaz azt visszaválthatja devizára, vagy azt be is fektetheti), akkor a rendelkezési jogosultság napjára kell a nyereségként/hozamként kapott vagyoni érték – például bitcoin(ok) – után az adókötelezettséget meghatározni.

c)      Szakmai felettes szervünk (NAV Központi Hivatala Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztálya) értesítette Főigazgatóságunkat, hogy a bitcoinból származó nyereség társasági adózásával összefüggő kérdését felterjesztették a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Az egyeztetés lezárultát követően haladéktalanul tájékoztatást adnak a kialakított álláspontjukról, melyről értesíteni fogjuk.


Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Tájékoztatási Főosztály

Update: később megérkezett a válasz arra a kérdésemre is, hogy céges befektetésként hogyan adózik a HYIP programok által bitcoinban megtermelt jövedelem. Erről itt olvashatsz.

HYIP monitorok

Az összesítés nem áll rendelkezésre. A bejegyzés megtekintéséhez kattints ide.

Az én HYIP stratégiám

Utoljára frissítve: 2016-09-28

Az itt leírt HYIP stratégiám azért szerepel egy külön blogbejegyzésben, hogy a keresőkből könnyebben megtalálható legyen. De ennek minden elemét és az oda vezető okokat, eseményeket részletesen tárgyaltam az előző blogbejegyzésemben. Ezért ha teljes részletességgel akarsz olvasni az itt szereplő információkról, vagy el akarod olvasni a részletes alátámasztásaimat, akkor kérlek olvasd el az előző bejegyzésemet!


Az én HYIP stratégiám:

1) csak és kizárólag stabil(nak tűnő) HYIP programok kiválasztása, amely mögött valós üzleti háttér van, vagy az valószínű. Stabil egy program, ha több hónapja fizet (de akár egy évet is várhatsz rá!) ÉS egyetlen befektetési tervében sem ígér napi maximum 1,5-2 százaléknál nagyobb összegű hozamot! Minél kisebb a hozamígéret, annál valószínűbb, hogy stabil programmal állsz szemben. Ha a napi hozamba beleérti a tőke visszafizetését is (amit így apránként csepegtet vissza, nem pedig a futamidő végén egy összegben szabadít fel), akkor - a futamidőtől függően - ehhez még add hozzá a tőke egy napnyi részét is. Pl. 30 napos programnál adj hozzá még napi 100/30=3,33 százalékot, 60 napos programnál napi 100/60=1,67 százalékot, 100 napos programnál napi 100/100=1 százalékot, stb. A csábító kamatoknak SOHA ne dőlj be!  Ha nem hiszel nekem, nézd meg a csábító programot mondjuk 3-4 hónap múlva, hogy még mindig fizet-e!

A kiválasztás során fontos annak ellenőrzése a HYIP monitor oldalakon, hogy a program fizet-e! Erről a következő blogbejegyzésben írok majd. Ezt akkor is ellenőrizd, ha egy már futó programodba fizetsz be újra!

Végül a kiválasztás során fontosak még az alábbi szempontok (mai tapasztalataim alapján ez a lista jóval rövidebb, mint a 2015 októberi kezdetnél, az előző blogbejegyzésben):
 • mikor indult - mint írtam, a stabilitás egyik fontos ismérve. A stabil programok mindig évekig fizetnek! (Ez persze HYIP-nál mindig csak utólag derül ki, de azért egy háromnegyed vagy egy éve fizető program már megfontolandó lehet befektetésre.) Frissen indult oldalba csak akkor fektess be, ha teljesen biztos vagy abban, hogy az oldal azt is adja majd, amit ígér! Például én így voltam a ma már megszűnt Compound.fund oldallal, a program indulásának ötödik napján befizettem rá, mert megértettem a működését és láttam, hogy az állomány akár csökkenhet is, nem csak mindig nőhet, ami valószínűsíti, hogy piaci alapokon működik. Ellenőrizd le az állításait, keresd meg az oldal sajátként hirdetett képeit a Google képkeresőjével, ld. lejjebb. Ha megtalálod máshol is ugyanazt a képet, akkor valószínű, hogy csalás. (Persze ettől még fizethet!)
 • bejegyzett cég-e - ez kevéssé fontos, mert a bejegyzett cégek is bedőlnek, ha piramisjátékra építenek, de ez mégis valamennyivel növeli a bizalmat, hogy az oldal legalább kevéssé valószínűen csaló. Az oldal által kiplakátolt cégbejegyzést ellenőrizd le a bejegyzés szerinti ország állami cégnyilvántartásában! A legtöbb esetben angol cégről van szó, ott például ezen a címen éred el az állami cégnyilvántartást. Ha nincs ott, biztosan csalásról van szó (de még ettől függetlenül is működhet az oldal sokáig)!
 • a tulajdonosok vállalják-e nevükkel, arcukkal a programot - vigyázat, ez lehet csalás! Lásd a Hashocean.com példáját, mely a Livestream személyzetének képét lopta el és tette fel a saját oldalára a saját személyzeteként, itt a forrás. Később a képeket levették az oldalukról. Ugyanez a Boostholdings.com-nál is megismétlődött. A csapatról kitett képüket a Google képkeresőjével megtaláltam egy képzés sokkal jobb felbontású képeként, ezért is van a kezükben a képzés elvégzését igazoló dokumentum. Még ettől is működhet azonban egy HYIP program elég sokáig, de ha a képek tényleg egyedüliek az interneten, az erősítheti a bizalmat.
 • az SSL tanúsítvány mikor jár le? - ha a weboldal titkosított kommunikációt használ, azaz a webcíme https://-sel kezdődik, nem pedig http://-vel, az jó jel, de a tanúsítvány lejáratára oda kell figyelni. Ciki, ha már nem érvényes. Az SSL tanúsítvány érvényességét minden programról megmutatja az Allhyipmonitors.com HYIP monitor oldal az adott HYIP program oldalának tetején a "Whois Details" részben a jobb széli Expires mezőben. Lásd lejjebb a képet.
 • ugyanígy a domain, azaz a webcím lejárata is egy megbízhatósági elem. Minél tovább ki van fizetve előre, annál hitelesebb, hogy az oldal hosszú távon fennmaradhat. Ha Te egy hosszú távú rendszert terveznél, csak egy évre fizetnéd ki a domaint? A domain érvényességét is minden programról megmutatja az Allhyipmonitors.com HYIP monitor oldal az adott HYIP program oldalának tetején a "Whois Details" részben a bal széli Expires mezőben. Lásd lejjebb a képet.
 • a weboldal hirdetett indulási ideje pontos-e - sok oldal azt hirdeti magáról, hogy ő már milyen régóta működik, hogy ezzel elaltassa a gyanúdat. Soha ne higgy nekik, a HYIP monitor oldalaknak higgy! Ha a kettő között jelentős eltérés van, az sajnos gyanús.
 • hitelesíti az adott programot, ha az oldalon feltüntetett linkjei működnek
 • hitelesíti az is, ha a közösségi (Facebook) oldala valós, sok a követők száma, a Facebook oldal pörög és az oldal gazdái válaszolnak is a hozzászólóknak,
 • hitelesíti, ha Youtube csatornái vannak,
 • hitelesíti, ha a felhasználókból önkéntes képviselők (angolul representatives) segítik a program működését, akiktől kérdezhetsz, továbbá 
 • hitelesíti, amely programnak a pénztermelésre vonatkozó állításai komolynak tűnnek vagy akár igazolhatók is.
A Google képkeresője (a keresőn belül fent a Képek linkre kell kattintani)

Az Allhyipmonitors.com oldalon egy adott HYIP program domain és SSL tanúsítvány lejárati ellenőrzése
Amikor egy-egy új stabil programba való befektetésről döntök, a fenti checklistát mindig átfutom.

2) lehetőleg napi kifizetést biztosító tervbe, vagy legalábbis csak rövid idejű lekötésbe fektess be, hogy ha netán mégis bedől a program, valamennyit visszanyerj belőle. Én mindenképpen napit javaslok, és fontos, hogy minden nap ki is kérjed a pénzt ténylegesen, ne csak a program által nyilvántartott belső egyenlegeden jelenjen meg, mert az ugyanúgy elvész, ha bedől, de amit kikértél, és ki is fizettek, az már nem. Nekem több bedőlt programnál is sikerült így a betett pénz valamennyi százalékát visszanyernem ahhoz képest, mintha csak a lekötés végén fizető befektetésre kötöttem volna le, mert akkor az egész betett pénzem elvesztettem volna. A kizárólag lekötés végén fizető befektetések persze mindig jövedelmezőbbek, mint a napi kifizetésűek, de ha az adott HYIP program bedől, akkor a napi kifizetésű tervekből addig már visszakapott összegeidet tudod csak megmenteni, hiszen a programba ragadt, lekötés végén fizető befektetéseid 100 százaléka elvész. A napi kifizetésű programok között is van, amelyik kamatos kamatot ajánl fel, ezáltal a betett pénz kamatait naponta automatikusan a tőkéhez csapja. (A funkció neve angolul compound.) Ez tök jó egy biztonságos befektetésben, de a HYIP programokban inkább vedd ki a pénzt naponta, és Te dönts arról, hogy mikor és hová fekteted be. A hozamod így kevesebb lesz ugyan, de a pénzed visszaszerzésének biztonságát viszont növeled és a fő szempont mindig a pénzed biztonsága legyen, ne a nyereség maximalizálása! Így tovább érsz és kockáztatsz így is épp eleget! Új elem a HYIP stratégiámban: ha egyszer befektettél egy HYIP programba, és nyereséggel ki tudsz szállni belőle, akkor szállj ki és ne fektess be újra. A befektetők legnagyobb hibája, hogy "elhiszik", hogy egy program sokáig fog működni, ha már egyszer nyereségesek lettek, így bent tartják a tőkéjüket továbbra is, mely a program bedőlésekor elvész és ezzel esetleg jelentős veszteségük keletkezik. Folyamatosan újra befektethetsz azonban az alábbi programokba.

3) a naponta kikért kifizetéseket gyűjtsd a bitcoin tárcádban, és a hó végén, tehát havonta csak egyszer fektesd be őket újra! Ez nem csak a könnyebb nyilvántartás miatt fontos, továbbá megment valamennyi pénzt az esetlegesen hó közben bedőlő programokból, ha nem teszed azonnal vissza, de adózási szempontból is könnyebb a számolás, ugyanis az újra befektetett hozam is adóköteles, aminek az adóját a magyar adóhivatal felé negyedévente be kell fizetned. Erről egy következő blogbejegyzés szól, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal egyeztettem, kétszer is.

4) tervezd meg, mennyi hozamot szeretnél havonta a HYIP programokból összesen beszedni, figyelembe véve a 32,76 százalékos (személyi jövedelemadó- és EHO) adóterheket is! Amíg ezt a havi hozamot el nem éred, addig fektesd be a hozamokat a hónap végén, hogy azok kamatos kamatot termelve mielőbb elérjék az Általad kívánt havi összeget!

5) a hozamok újrabefektetése során úgy járj el, hogy - az előző havi konkrét hozamok alapján - minél jobban igyekezz valamennyi programot ugyanannyi havi összegű hozamot termelő befektetésre "hízlalni", hogy egy-egy program kiesése során biztosan ne szenvedj el több veszteséget, mint amennyi a teljes havi bevételed egy programja jutó egysége! Ez azt jelenti, hogy a programok befektetési összege eltér majd egymástól, de ne törődj ezzel, hiszen a tőkét is maguk a HYIP programok termelik meg, Te csak az elején, egyszer fizettél be az induláskor!

6) törekedj arra, hogy a havi hozamokat ne mindig ugyanabba a portfólióba fektesd be, amiből kitermelted, hanem lehetőleg folyamatosan keress új, megbízható HYIP programokat és oszd el a kockázatot minél több programba! Én azt javaslom, hogy minél több programot építs fel párhuzamosan, ekkor egy kieső program vesztesége programonként egyre csökkenő arányú bevételkiesést jelent majd, amit a következő hónapban bőven visszapótol majd a kamatos kamat a meglévő programokból. A kezelhetőség határán egyszerre kb. 20 programba tett párhuzamos befektetésnél van, e fölé szerintem nem érdemes menni. Nagyon fontos, hogy a pénzed több stabil HYIP programban, párhuzamosan fusson! Ha még nem bízol egy programban, mert Számodra új, akkor először csak a minimum összeget fizesd be és ha már megbízol benne, csak akkor kezdd növelni a befektetésed benne azért, hogy idővel ez a program is a többivel megegyező hozamot adjon (lásd 5-ös pont).

7) ha elérted az Általad várt hozamot (beleértve annak adóterheit is), akkor még ne kezdj el szüretelni, hanem képezz alapot a később bedőlő programok ellen: fektess be még továbbra is mindaddig, amíg az programjaidban most benne lévő összes befektetés (tehát ami már kitermeli Neked az elvárt havi bevételedet) újbóli felépítésének egy hónapra eső részét is ki nem termelted pluszban, az elvárt a jövedelmeden felül! Például ha az összes befektetésed értéke, ami az elvárt havi hozamot kitermeli Neked, 8 bitcoin, és azt gondolod, hogy az összes program 9 hónapon belül be fog dőlni, akkor 8/9=0,88888888 bitcoint termelj ki az elvárt havi jövedelmeden felül havonta pluszban! Ne felejtsd el, hogy mivel ezt nem fekteted be újra, ezért ezt is 32,76 százalékkal negyedévente le kell adóznod, éppúgy, mintha kivetted volna, tehát ezzel is számolj pluszban! Ezt tartalékot ne éld fel, ne fektesd be sehová, hanem tedd félre minden hónapban, gyűjtsd egyfajta alapként, hogy bármikor elérd és pótold vele a kieső programok veszteségeit! Ha bizonytalan vagy a programokban, ennek a tartalékalapnak az építését már rögtön az elején megkezdheted! A tartalékalap építését sose hagyd abba, akkor sem, ha elérted a tervedet, hanem folytasd tovább, hogy egy nagyon erős, stabil, bármikor elérhető anyagi alapot építhess fel magadnak, s ezzel a bedőlő HYIP programok ellenére is hosszú távra bebiztosítsd a rendszeres havi jövedelmedet! A tartalékalapot - mivel ugyanúgy leadóztad - tarthatod magyar bankszámlán, esetleg folyamatosan megújított 1 hónapos banki lekötésben.

8) ne aggódj folyamatosan a HYIP programok bedőlésein, és ha mégis bedől, akkor ne számolgass, hogy mennyit fektettél bele, hiszen ennek döntő részét nem Te fizetted be, hanem maguk a HYIP programok termelték ki, azonkívül a felépített alapodból (7-es pont) máris befektetheted a kiesett tőkét másik működő HYIP program(ok)ba, ami a következő hónapban már visszapótolja a most kieső hozamodat is (amely egyébként - az egyenlő haszonra törekvés (5-ös pont) miatt - amúgy is csak egy programra jutó bevételed mindössze). Ezért kár tehát aggódni, főleg, hogy a tartalékból azonnal visszapótlod a rendszerbe!

Nos, ez az én HYIP stratégiám! A jövőben kiderül, hogy működőképes-e!